top of page

Sculpt-Paint Wheel

Sculpt-Paint Wheel là một add-on rất hữu ích cho việc sculpt trong Blender. Add-on này cung cấp cho người dùng một giao diện vùng nhìn đẹp mắt và tổ chức các tính năng của sculpting vào một phím tắt duy nhất, giúp tăng tốc quá trình làm việc.

Want to read more?

Subscribe to blendervn.online to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page