top of page

Blender- Photographer 5.4

Updated: Apr 25

Photographer là một tiện ích bổ sung Camera và ánh sáng hoàn chỉnh nhất cho Blender 2.8x, 2.9x và 3.x, tương thích với EEVEE và Cycles (LuxCore không còn được hỗ trợ).

Nó mở rộng đáng kể bộ công cụ Camera và ánh sáng của bạn với các thuộc tính Camera Vật lý, các bề mặt Bokeh, hiệu ứng sau Camera và Lens, Ánh sáng Vật lý với đơn vị photometric, Gobos và IES... Nó cũng bao gồm quản lý Render Queue, giao diện Mixer cho ánh sáng, vật liệu Emissive và Worlds.

Các tính năng độc quyền của Photographer 5:

  • Camera and Lens Effects, adds Lens distortion, Chromatic Aberration, Fringing, Sharpen, Film Grain

  • Light Gobos and IES (Cycles), thêm các Gobos Texture vào ánh sáng của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột để tạo ra ánh sáng hoàn hảo.

  • Light Placement Modal, nhanh chóng tạo ra một Ánh sáng trên đối tượng dưới con trỏ chuột hoặc tạo ánh sáng cho nhân vật nhanh hơn bằng cách sử dụng mục tiêu và điều khiển quỹ đạo.

  • Photographer Main Camera, giới thiệu một hệ thống phân cấp, trong đó mỗi camera sẽ xác định các thiết lập mặc định cho một phân cảnh.

  • Improved Light Mixer UI, giờ đây dễ sử dụng hơn với nhiều ánh sáng trong cảnh của bạn.

  • Tính toán lĩnh vực nhìn chính xác hơn với cách tính Sensor Fit thông minh hơn.Want to read more?

Subscribe to blendervn.online to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page