top of page

Node Preview

Updated: Apr 10

Addon này hiển thị hình ảnh xem trước được render phía trên các Node shader.


Đối với mỗi node, một hình ảnh xem trước được hiển thị phía trên, khi chỉnh sửa, tất cả các nút liên quan sẽ được cập nhật tự động. Các hình ảnh xem trước được tạo ra trong quá trình nền để giữ giao diện của Blender luôn mượt mà và đáp ứng mọi yêu cầu về vật liệu. Không có thay đổi nào được thực hiện vào tệp .blend, không cần addon vẫn có thể mở Scene của bạn mà không gặp vấn đề

Want to read more?

Subscribe to blendervn.online to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Yorumlar

Yorumlar Yüklenemedi
Teknik bir sorun oluştu. Yeniden bağlanmayı veya sayfayı yenilemeyi deneyin.
bottom of page