top of page

Blender - Memsaver Memory Optimizer Vram Saver

Updated: Apr 10

Memsaver là một add-on hữu ích cho việc render các khung cảnh phức tạp và lớn mà không có sự tối ưu hóa VRAM. Đây là công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.


Tính năng Adaptive Image Resize của memsaver cho phép đi qua tất cả các đối tượng trong cảnh và tính toán kích thước cuối cùng của chúng trong kết quả render dựa trên kích thước camera và render. Sau đó, nó tự động giảm kích thước các texture của các đối tượng đó để giảm tiêu thụ VRAM, có thể giảm đi nhiều GB VRAM.


Ngoài ra, tính năng Resize Images cũng rất hữu ích. Hiện tại, nó đã hỗ trợ UDIMs và chuỗi hình ảnh, cho phép bạn thu nhỏ các texture của các đối tượng được chọn hoặc tất cả các đối tượng. Trong trường hợp này, memsaver chỉ giảm kích thước khi kích thước ban đầu lớn hơn độ phân giải được chọn. Điều quan trọng là các hình ảnh gốc được giữ nguyên, và phiên bản đã giảm kích thước được lưu vào một thư mục cache. Khi bạn mở một cảnh đã được giảm kích thước bằng memsaver và có memsaver cài đặt, nó sẽ tự động tái tạo cache. Bạn cũng có thể dễ dàng khôi phục lại tệp gốc chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất.


Thông tin chi tiết bạn có thể coi ở đây : memsaver Memory Optimizer VRAM Saver - Blender MarketWant to read more?

Subscribe to blendervn.online to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page